Alegria betyder glæde – glæde giver engagement
engagement skaber resultater – resultater giver glæde